Cadeaubonnen

Voorwaarden voor de klanten:
 1. U, als klant, koopt de cadeaubon(nen) bij EMSI op Den Deel, bij Blokker in de Marktstraat, Albert Heijn in de Nieuwstraat en Jumbo in de Stationsstraat. Zij vullen de aankoopdatum in en bewaren de controlestrook die nodig is voor de verrekening met de penningmeester.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een barcode zodat de winkelier eenvoudig het bedrag kan scannen, een uniek volgnummer en de datum van aankoop.
 3. Het bedrag van de cadeaubon moet in zijn geheel besteed worden. De cadeaubon kan niet (ook niet gedeeltelijk) verzilverd worden in geld.
 4. De besteding is uitsluitend bij deelnemers van BIZ Bruisend Made. 
 5. Het is niet toegestaan de cadeaubon te wijzigen, te beschadigen, te vervalsen of anderszins aan te tasten. Deze handelingen maken de cadeaubon ongeldig.
 6. Een cadeaubon die niet origineel dan wel niet compleet is, is niet geldig en wordt niet ter inwisseling aanvaard.
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de klant het gebruik van de cadeaubon wordt ontzegd.
 8. De cadeaubon heeft geen einddatum qua geldigheid tenzij de actie om bijzondere redenen voortijdig moet worden gestopt. De website zal de dan geldende einddatum vermelden.
 9. De ontvangende winkelier verrekent het bedrag van de cadeaubon met de aankopen en stempelt de bon af ter verrekening.
 10. Een cadeaubon kan niet worden geruild of tegen geld worden verzilverd.
Voorwaarden voor de leden winkeliers/bedrijven:
 1. De cadeaubon(nen) met bijbehorende insteekhoesjes zijn/worden na opdracht van het bestuur door de drukker gemaakt en worden gefactureerd aan de penningmeester.
 2. De cadeaubon(nen) zijn te koop bij EMSI, Blokker, Jumbo en Albert Heijn. Zij ontvangen een factuur voor de aangereikte cadeaubonnen en gebruiken de controlestrook voor hun eigen administratie.
 3. De door de winkelier ontvangen cadeaubon(nen) worden in een gesloten envelop met de naam van de inzender eens per maand bezorgt bij de penningmeester. Ook de ontvangen insteekhoesjes graag retourneren om hergebruik mogelijk te maken.
 4. De penningmeester zal het totaalbedrag aan cadeaubonnen zonder provisie overmaken aan de inzender.
 5. Een cadeaubon die niet origineel dan wel niet compleet is, is niet geldig en mag niet ter inwisseling aanvaard worden.
 6. De door een klant ingeleverde cadeaubon moet de winkelier bij verrekening van zijn aankoop afstempelen en/of perforeren om hergebruik onmogelijk te maken na een eventuele diefstal.
 7. Het ontvangstrisico van per post ingestuurde cadeaubon(nen) ligt bij de verzender ervan. Dit betekent o.a. dat strafporto in mindering wordt op de declaratie.
 8. De winkelier zou bij onze stempelactie ook gebruik kunnen maken van cadeaubon(nen) maar de winnaar kan die dan ook elders besteden. U hebt er dan geen voordeel van.
Declaratieformulier Cadeaubonnen voor ondernemers/winkeliers: klik hier
Vult het formulier volledig in en lever het in bij de penningmeester (zie formulier)


Secretariaat “Bruisend Made”
Bianca van Poppel
Van Duivenvoordestraat 18
4901 VR  Oosterhout

info@bruisendmade.nl

Telefoon: Bianca van Poppel 06-1444 0591
b.g.g. Twan van Meel 06-2914 6754


© Bruisend Made 2018